Otoshops’a giriş yapmak için lütfen bilgilerinizi girin.


Otoshops Üyeliğiniz yok mu? Otoshops’a katıl.
Otoshops’a giriş yapmak için lütfen bilgilerinizi girin.
Otoshops Üyeliğiniz yok mu? Otoshops’a katıl.
Otoshops’a üye olmak için lütfen bilgilerinizi girin.
Otoshops Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.
Paylaşmış olduğum bilgilerin Otoshops güvencesinde, incelediğim ve kabul ettiğim Otoshops veri gizliliği politikasına ve yasalara uygun şekilde saklanarak işlenmesini, paylaşılmasını ve kullanım amacına bağlı olarak aktarılmasını kabul edip onaylıyorum.
Kişisel Veri Paylaşımı ve İletişim İzni 'ni okuduğumu ve Otoshops ve yetkili satıcılarının, verdiğim iletişim bilgilerim üzerinden tarafıma satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini onaylıyorum.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
Bir yanda İstanbul Ticaret Siciline 963263 numarası ile kayıtlı Cevizli Mah.D-100 Güney Yanyol Kuriş Kule No:2 Kat : 19 Kartal /İSTANBUL adresinde mukim ALJ Motorlu Araçlar A.Ş.” (Bundan sonra OTOSHOPS olarak anılacaktır) ile diğer yanda bu sitedeki üyelik linkine elektronik ortamda başvuran özel kişi arasında (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ düzenlenmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu, OTOSHOPS’un ÜYE’ye sunduğu/sunacağı hizmetlerin şartlarının düzenlenmesinden ibarettir.

3. Üyelik Şartları

3.1. Üyelik, ÜYE’nin web sitesi üzerinden bildirmiş olduğu cep telefonu numarasına, OTOSHOPS tarafından gönderilecek doğrulama şifresinin, ÜYE tarafından www.otoshops .com.tr adresindeki alana girilmesi ile başlayacaktır.

3.2. ÜYE, site ile paylaştığı, adres, telefon, e-posta ve kişisel her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerle ilgili tüm hatalardan sorumlu olduğunu, 3.şahıslara ait bilgilerin Otoshops ile paylaşılması ve/veya kendi kişisel bilgileri olarak bunların Otoshops’a bildirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her tür şikayet, idari takip ve hukuki sonuçlardan sorumlu olacağını, Otoshops’un yukarıda anılan bilgi paylaşımları ile ilgili her tür yasal haklarının saklı olduğunu, Otoshops’un bu çerçevede kendisine yönelik her tür idari ve hukuki yaptırımı veya dava konusunu ÜYE’ye rücu edebileceğini kabul ve beyan eder.

3.3. ÜYE, bu sitenin giriş ekranında yer alan Kullanım Koşulları’nı okumuş ve kabul etmiştir. ÜYE’nin Kullanım Koşulları’nı bilmemesinden/okumamasından kaynaklanan tüm sorumluluklar ve cezai yaptırımlar ÜYE’ye ait olacaktır.

3.4. ÜYE, ÜYE’lik hizmetleri için doldurmuş olduğu formda verilen kişisel bilgilerin, ALJ Motorlu Araçlar A.Ş’nin her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına muvafakat etmiştir.

3.5. www.otoshops.com.tr web sitesindeki tüm dokümanlar Otoshops’un mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sisteminde görülmesi ve yazıcıdan ekran çıktısı alınması dışında herhangi bir sebeple kısmen veya tamamen kopyalanamaz, başka bir bilgisayara veya donanıma yüklenemez, alıntılanamaz, OTOSHOPS’un yazılı izni olmadan sanal ortamlarda paylaşılamaz ve yeniden üretilemez.

ÜYE, ihtiyacı doğrultusunda ve yukarıdaki şartlar dahilinde siteye ait sayfaların yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için alabilir, sayfayı sosyal medyada beğenip paylaşabilir.

ÜYE, bunun dışında www.otoshops.com.tr ve/veya Otoshops markası ile ilgili olarak gerek sosyal medyada, gerekse her tür sanal ortamda, küçümseyici, aşağılayıcı, markayı kötüleyen yayında bulunamaz, bu tür durumların tespiti halinde OTOSHOPS’un kendisini ÜYE’likten çıkarmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder, ÜYE, OTOSHOPS’un bu tür durumlardan dolayı uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. ÜYE, üyelikten çıkarılma durumunda OTOSHOPS’tan hiçbir talepte bulunamaz.

3.6. ÜYE, duyurular ve SMS mesajları ile ilgili olarak, üyeliğe giriş aşamasında işaretlemiş olduğu seçeneklerin kendisine sunulmasından ötürü bu tercihlerini değiştirmediği müddetçe şikayette bulunamaz.

3.7. ÜYE, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini talep ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talep ve tercihlerini ALJ Motorlu Araçlar A.Ş.'nin göndermiş olduğu e-posta üzerinden ÜYE’liğini iptal edebilir, info@otoshops.com adresine iletebilir.

3.8. ÜYE, Otoshops’un sunduğu çerçeve dahilinde, siteden , duvar kağıdı (wallpaper), ekran koruyucu ve diğer programları indirebilir. ÜYE, siteden yapılacak her türlü program indirme ve bu tür görsellerin kullanımında ve bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve ilgili mevzuata aykırı fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.9. Otoshops, hiçbir ÜYE’sinden, Üyelik koşulları dahilinde, ÜYE aşamasında istemiş olduğu bilgilerin haricinde banka hesap bilgisi veya kişisel bilgi (anne kızlık soyadı, baba adı, nüfus cüzdanı bilgileri vs.) talep etmemektedir. ÜYE, bu tür bilgi taleplerinin SMS, e-posta veya başka iletişim yolları kanalıyla gelmesi halinde , OTOSHOPS’un hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder. ÜYE, bu tip durumların ortaya çıkması halinde, sayfasındaki iletişim adresleri üzerinden OTOSHOPS’u ivedi olarak uyaracaktır.

4. ÜYELİK Hizmetleri

4.1. OTOSHOPS, ÜYE’lik hizmetleri kapsamında düzenlediği kampanyaları ÜYE’ye düzenli olarak bildirecektir. Bildirilen kampanyalar, OTOHOPS açısından bağlayıcı olmayıp, kampanya şartları sadece o kampanyanın imkanları ve güncel şartlarla sınırlı olup, kampanya şartlarını değiştirilmesi, kampanyanın bitirilmesi tamamen OTOSHOPS’un inisiyatifinde ve kararında olacaktır. Duyurusu yapılmış olan bir kampanyadan ÜYE’nin yararlanması ancak o kampanyada ilan edilen koşulların sağlanması ile mümkündür. ÜYE, duyurusu yapılan kampanyalardan dolayı, OTOSHOPS’tan herhangi bir kazanılmış hakkın kendisine sağlanmadığını kabul ve beyan eder.

4.2. OTOSHOPS, bütün hizmetlerinde ÜYE’lerine öncelik tanımak için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bu öncelik, ÜYE’ye öncelikli araç satışı ve/veya ÜYE’den öncelikli araç alımı şeklinde yorumlanamaz.

5. Son Hüküm

Bu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İSTANBUL Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.