KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI VE İLETİŞİM İZNİ


İzinli İletişim Formu


"İzinli İletişim Form”unu kabul etmekle, Şirketimiz ile paylaşılmasına rıza göstermiş̧ olduğunuz kişisel verilerinizin, size uygun pazarlama faaliyetleri, promosyon, satış ve satın alma kampanya bildirimleri, bilgilendirme, reklam, web üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla telefon, SMS, e-posta kanalları ile her türlü elektronik iletişim yapılması için ALJ Motorlu Araçlar A.Ş (“ALJ Motor”), ile Otoshops’un yetkili satıcıları tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlar ile grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, İlgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti izinlerinizin kaydedildiği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.,bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu bilgiler* sadece size sağlanacak hizmetlerin sağlıklı sunulabilmesi, olası gönderilerinizin tam ve doğru teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

*Vermiş olduğunuz bilgiilerinizin kullanımına ilişkin bilgileri güncellemek istemeniz halinde Şirketimiz tarafından internet sitesinde sunulan başvuru formu ile Şirketimizin Cevizli Mah. D 100 Güney Yan Yol No:2/70 Kartal İstanbul adresinde bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter kanalıyla iletebilirsiniz.